АВТОПАРК

бр.места:   8+1
 рег. номер:  РВ7938СТ / РВ7937СТ
бр. места:   54+1+1
 рег. номер:   CВ0202BT
бр. места:   59 + 1 +1
 рег.номер:  PB3139CK
бр. места:   50+1
 рег. номер:   В3148НА

 

бр. места:   59+1+1
 рег.номер:  РВ7727РА
бр. места:   75+1+1
 рег.номер:  РВ8888РК

 

бр.места:   15+2+1
рег.номер: РВ3908СK РВ3907СK РВ3912СK РВ3914СK
бр. места:   15+2+1
 рег.номер:  РВ4679СK
бр.места:   57+1+1
рег.номер: РВ 5575 СK
бр. места:   53+1+1
 рег.номер:  РВ7722СВ
бр. места:   53+1+1
рег.номер:  РВ7787PT
бр. места:   55+1+1
 рег.номер:  РВ4444РХ
бр. места:   55+1+1
рег.номер:  РВ2252СМ
бр. места:   57+2+1
 рег.номер:  СВ0101ВХ
бр. места:   87+1+1
рег.номер:  РВ4335СР
бр. места:   87+1+1
рег.номер:  РВ0404КС
бр. места:   55+2+1
рег.номер:

PB 2222KC PB 2222TX

 

КОНТАКТИ

Централен офис и гараж:

с.Ягодово,бивш Стопански двор

Адрес за коренспонденция:

4000, Пловдив, ул. Вегетарианска № 14

+359 889 33 03 03

+359 878 55 05 05
+359 886 88 87 26

detelinadrita@mail.bg

„ДЕТЕЛИНА–ДРИТА“ ЕООД

осигурява незабравими пътувания благодарение на широка гама от автобуси, микробуси и леки автомобили /от 1 до 85 места/. Превозните средства са в отлично техническо състояние и се поддържат от висококвалифициран екип от професионалисти. Фирмата непрекъснато разширява и модернизира автопарка си, с цел повишаване нивото и качеството на обслужване на своите клиенти и бизнес партньори.